7ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συμπόσιο  στην Π.Φ.Υ.

2018 

Αγριά Βόλου

Σε συνεργασία με την  Ελληνική  Εταιρεία Μελέτης  Εφαρμογών Πληροφορικής Υγείας (Ε.Ε.Μ.Ε.Π.Υ.) &

της Επιστημονικής  Εταιρείας  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Ε.Ε.Π.Φ.Υ.).

Υπό την αιγίδα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

Δ.Ε. του Τμήματος : 

Πρόεδρος :        Αθανάσιος Μπαδέκας 

Αντιπρόεδρος : Παύλος Χ. Χρηστογεώργος

Γραμματέας :  Κων/νος  Πογιατζής