6ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό  Συμπόσιο  στην Π.Φ.Υ.

2017

Πάρος

Υπό την αιγίδα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

Δ.Ε. του Τμήματος : 

Πρόεδρος :        Αθανάσιος Μπαδέκας 

Αντιπρόεδρος : Παύλος Χ. Χρηστογεώργος

Γραμματέας :  Κων/νος  Πογιατζής