4ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο στην Π.Φ.Υ.

2015

“HOTEL : Hinitsa  Bay” Πόρτο Χέλι, Αργολίδας

Υπό την αιγίδα της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

Δ.Ε. του Τμήματος : 

Πρόεδρος :        Κων/νος  Πογιατζής

Αντιπρόεδρος : Αθανάσιος Μπαδέκας

Γραμματέας :  Παύλος Χ. Χρηστογεώργος