Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Πηγή εικόνας evexia.com

► Πάγια έμπρακτη στήριξη στα θέματα αναπηρίας (νομοθεσία & πολιτεία ) .

► Υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας των ατόμων με αναπηρία