ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΗ  ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό ΓΕΜΗ 143493101000/2017

Σκοπός

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι η συνεχιζόμενη Ιατρική εκπαίδευση , η επαγγελματική αναβάθμιση των Ιατρών , των επιστημόνων υγείας , συνεργαζόμενων   επιστημόνων , η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας (βασική & κλινική), η ενημέρωση επιστημόνων και κοινού, σε θέματα που σχετίζονται με την Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Παύλος Χ. Χρηστογεώργος

Αντιπρόεδρος

Ευστάθιος Χρονόπουλος

Ανάδειξη  νέου  Δ.Σ. στη νέα ετήσια Γενική Συνέλευση 2023