Εταιρία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με  αριθμό ΓΕΜΗ 143493101000

Σκοπός

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι η συνεχιζόμενη Ιατρική εκπαίδευση , η επαγγελματική αναβάθμιση   των Ιατρών , των επιστημόνων υγείας , συνεργαζόμενων   επιστημόνων , η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας (βασική & κλινική), η ενημέρωση επιστημόνων και κοινού, σε θέματα που σχετίζονται με την Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας όπως  μεταξύ άλλων :

►Η συμβολή στην εφαρμογή κοινών κανόνων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.) πρόληψης και παροχής υπηρεσιών στους πολίτες που δεν απαιτείται νοσηλεία ή απαιτείται νοσηλεία μιας ημέρας. Η συμβολή στην ισότιμη πρόσβαση όλου του πληθυσμού, σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, στις υπηρεσίες αυτές, στην διατήρηση, προαγωγή, αποκατάσταση , ενδυνάμωση , υπεράσπιση και διατήρηση της υγείας όλων, με την παροχή πιστοποιημένων ιατρικών υπηρεσιών.

►Τηλεϊατρική. Η συμβολή και η δυνατότητα οργάνωσης (οργανισμού ) ή συνεργασίας με άλλους οργανισμούς , για την παροχή ιατρικών συμβουλών. Η κλινική βοήθεια σε ασθενείς από απόσταση, με τη χρήση και εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής.

►Η συμβολή για την παροχή υπηρεσιών σχολικής υγείας και ενημέρωσης – πρόληψης του μαθητικού κοινού.

►Η συμβολή στην ενημέρωση (επιδημιολογικές έρευνες ) – πρόληψη και παροχή υπηρεσιών για  τις ασθένειες που προκύπτουν στους χώρους  εργασίας (Ιατρική Εργασίας ).

►Η μέριμνα και η παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ορισμένων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων υγείας (ατυχήματα , οστεοπόρωση ,χρόνιες παθήσεις , συννοσηρότητες , ψυχική υγεία , κ.λ.π) ή παθήσεων που εμφανίζονται σε τοπικό επίπεδο , πανελλήνιο (επιδημίες , πανδημίες ) .

►Η συμβολή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση – πρόληψη της συνολικής υγείας των τοπικών κοινωνιών , σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες.

►Διοικητικό  Συμβούλιο :

  • Πρόεδρος : Παύλος Χ. Χρηστογεώργος , Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Ορθοπαιδικός – Χειρουργός

– Γραμματέας της Δ.Ε. του Τμήματος  Π.Φ.Υ. της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής

Ορθοπαιδικής Εταιρείας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.)

– τ. Γραμματέας Κολεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών (Κ.Ε.Ο.Χ.): 2019-2020

– Ορθοπαιδική Κλινική Νοσ. MEDITERRANEO HOSPITAL

  • Αντιπρόεδρος : Ευστάθιος Χρονόπουλος

Ορθοπαιδικός – Χειρουργός , Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ

Διευθυντής του Εργαστηρίου ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «Θ. ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΗΣ» ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  • Μέλος : Αγγελική Τριπολιτσιώτη

Γραμματέας  της Γ΄ Ορθοπαιδικής κλινικής & Η΄ Χειρουργικής κλινικής του Νοσ.

Ερρίκος Ντυνάν.