Ενημερωτική Ιατρική Ενημέρωση στον Δήμο : Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης

Ψυχολόγος-Τσιώρη Σοφία
Αντιδήμαρχος ΒΒΒ – Ιατρός Χειρουργός Ψαλίδας Νικόλαος
Δρ. Παύλος Χ.Χρηστογεώργος
Ορθοπαιδικός – Χειρουργός

Video