Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.)
αποτελεί τον κορυφαίο πυλώνα κοινωνικής Υγείας
& σωστής ανάπτυξης ενός σοβαρού συστήματος Υγείας!

Ο Σκοπός Μας

Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση

Ενημέρωση Επιστημόνων & Κοινού

Διοικητικό Συμβούλιο